Αναβολή ωρών γραφείου Ε.Αγγελόπουλος

Οι ώρες γραφείου για την τρέχουσα εβδομάδα (Τετάρτη 22/01 και ώρα 15:00-17:00, Πέμπτη 23/01 και ώρα 11:00 - 12:00) αναβάλλονται. Για οποιδηποτε ερώτημα μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα.