Ώρες Γραφείου κ. Γιαννίκου κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου