ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ 4ΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Καλούνται οι 4ετείς φοιτητές που επιθυμούν να έχουν παιδαγωγική επάρκεια να προέλθουν στο Σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10/1/2020 στις 12.00 στην ΠΑΜ15.

Πρόσκληση

Διαβιβαστικό