Σχετικά με τις μετεγγραφές φοιτητών εισαχθέντων με τις κατηγορίες σοβαρών παθήσεων και αθλητών.