Ώρες γραφείου κας Καραγιάννη

Οι ώρες γραφείου της κας Καραγιάννη δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα 4/12