Ανακοίνωση κ. Κούτουλα

Λόγω προγραμματισμένου ταξιδιού του Δ. Κούτουλα στο εξωτερικό, αναβάλλονται τα μαθήματά του και οι ώρες γραφείου την εβδομάδα 9-13 Δεκεμβρίου.