Αναβολή ωρών γραφείου κ. Σταματίου

Οι ώρες γραφείου του κ. Σταματίου για την Τετάρτη 27/11/2019 αναβάλλονται. Για οτιδήποτε χρειαστείτε, επικοινωνήστε μαζί του στο