Αναβολή ωρών γραφείου κ. Οικονομάκη

Οι ώρες γραφείου του κ.Οικονομάκη της Δευτέρας 25/11/2019 δε θα πραγματοποιηθούν.