• Αρχική
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
  • Ανάδειξη εκπροσώπων Φοιτητών (Προπτυχιακών - Μεταπτυχιακών - Υποψηφίων Διδακτόρων )στην Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Ανάδειξη εκπροσώπων Φοιτητών (Προπτυχιακών - Μεταπτυχιακών - Υποψηφίων Διδακτόρων )στην Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών