Θεσμός Ακροατής Πανεπιστημιακών Μαθηματών

Σχετικά με τον Θεσμό του Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων, για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://www.upatras.gr/el/node/6357 ή στη Γραμματεία του Τμήματος στο mail: secretar@upatras.gr από τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 έως 21 Οκτωβρίου 2019.