Συνέντευξη για το πρόγραμμα Erasmus + Πρακτική

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 17.09.2019 και ώρα 1μμ στο γραφείο της κας Παπαδημητρίου, θα διεξαχθούν οι συνεντεύξεις για όσους έχουν κάνει αίτηση για το πρόγραμμα Erasmus + Πρακτική για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Επισημαίνουμε ότι η παρουσία σας στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική για την έγκυρη συμμετοχή σας.

 

 

Οι συντονιστές του Erasmus +

Μυλώνη Βαρβάρα

Παπαδημητρίου Δήμητρα

Πέππας Παύλος

Σταματίου Γιάννης