Ανακοίνωση για τα μαθήματα: Βιομηχανικό Μάρκετινγκ - Έρευνα Αγοράς - Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Την Τρίτη 8 Ιουλίου  ώρα 09:00-11:00 όποιος φοιτητής θέλει μπορεί να έρθει στο γραφείο της κας Καραγιάννη για να δει το γραπτό του στα μαθήματα Βιομηχανικό Μάρκετινγκ, Έρευνα Αγοράς και Στρατηγικό Μάρκετινγκ.