Διαγωνισμός Video από την ΕΕ με έπαθλα στους νικητές