Ώρες γραφείου μέχρι τέλος Ιουνίου

Οι ώρες γραφείου του κ. Σταματίου μέχρι τέλος Ιουνίου θα είναι κάθε Τετάρτη 12:00 - 14:00. Πέρα των ωρών αυτών, μπορείτε να καθορίσετε ημέρα και ώρα συνάντησης για οτιδήποτε χρειαστείτε μετά από επικοινωνία μαζί του στο email: