ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ κας ΜΥΛΩΝΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι ώρες γραφείου για την περίοδο των εξετάσεων διαμορφώνονται ως εξής:

Τρίτη 11.6 1-3μμ

Τετάρτη 12.6 12-2μμ

Τρίτη 25.6 1-2μμ

Τετάρτη 26.6 4μμ-6μμ