Αναβολή ωρών γραφείου

Οι ώρες γραφείου του κ. Γκίλλα για αυτή την Πέμτη (23/05/2019) θα αναβληθούν