Αναβολή ώρας γραφείου

20/5/2019

Η σημερινή ώρα γραφείου 11:00 - 12:00 αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 12:00 - 13:00. Ζητώ συγγνώμη για τυχόν πρόβλημα που αυτό προκαλεί.

Ο διδάσκων,

Γ. Σταματίου