ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΣ ΜΥΛΩΝΗ 13-14 ΜΑΙΟΥ

ΟΙ ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ERASMUS ΤΗΣ ΚΑΣ ΜΥΛΩΝΗ