ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΚΛΕΙΔΙΑ

Σήμερα, 10/5/2019, βρέθηκαν στην ΠΑΜ 5 κλειδιά.Τα κλειδιά έχουν παραδοθεί στη γραμματεία του τμήματος.Ο ιδιοκτήτης τους καλείται να τα παραλάβει.