ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βρέθηκαν γυαλιά και ακουστικά στο εργαστήριο πληροφορικής. Όποιος τα ξέχασε μπορεί να τα αναζητήσει στη Γραμματεία.