Ώρες γραφείου κ. Γκίλλα

Οι νέες ώρες γραφείου του κ. Γκίλλα για αυτό το εξάμηνο είναι οι εξής:

Κάθε Τετάρτη 16:00-18:00
Κάθε Πέμπτη 17:00-18:30