ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ERASMUS+

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 19.03.2019 και ώρα 10πμ στο γραφείο της κας Μυλώνη, θα διεξαχθούν οι συνεντεύξεις για όσους έχουν κάνει αίτηση για το πρόγραμμα Erasmus + για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Επισημαίνουμε ότι η παρουσία σας στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική για την έγκυρη συμμετοχή σας.

Οι συντονιστές του Erasmus +

Μυλώνη Βαρβάρα

Παπαδημητρίου Δήμητρα

Πέππας Παύλος

Σταματίου Γιάννης