Διόρθωση στις ώρες γραφείου του κ. Σταματίου

Σας ενημερώνω ότι οι ώρες γραφείου μου είναι Πέμπτη 10:00 - 12:00 και Δευτέρα 11:00 - 12:00 και όχι αυτές που ανακοινώθηκαν εκ παραδρομής. Σας ζητώ συγγνώμη για τυχόν πρόβλημα που μπορεί να δημιουργήθηκε.

Γ. Σταματίου