ΑΝΑΒΟΛΗ ΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ήθελα να σας ενημερώσω ότι οι ώρες γραφείου αυτής της εβδομάδος, Τετάρτη 27/2/2019, 13:00 -15:00 και Πέμπτη 28/2/2019, 14:00 -15:00, δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω απουσίας μου στο εξωτερικό. Επίσης, υπενθυμίζω ότι το μάθημα > της Τετάρτης 27/2/2019 δεν θα πραγματοποιηθεί ενώ θα πραγματοποιηθεί, κανονικά, το μάθημα > της Πέμπτης 28/2/2019 από συνεργάτιδα του διδάσκοντα.

Σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη για τυχόν πρόβλημα που δημιουργείται.

Ο διδάσκων

Γιάννης Σταματίου