ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Η σημερινή διάλεξη για το μάθημα Διαχείριση Χαρτοφυλακίου αναβάλλεται. Θα βγει νέα ανακοίνωση για την αναπλήρωση του.