ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Κ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ