ΑΝΑΒΟΛΗ ΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Οι ώρες γραφείου του Κ. Γκίλλα σήμερα στις 28/01/2019 θα μεταφερθούν για αύριο 29/01/2019 στις 17.00-19.00

Κωνσταντίνος Γκίλλας