ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ