ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 11:30-14:30 στην ΠΑΜ 4.