ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ

Τα εργαστήρια του μαθήματος <<Εισαγωγή στους Η/Υ>> των ωρών 10:00 - 10:45 και 11:00 - 11:45 δεν θα πραγματοποιούνται στο εξής (από Πέμπτη 15/11/2018) και συγχωνεύονται στα εργαστήρια των επόμενων τριών ωρών. Οι φοιτητές που ανήκαν στα εργαστήρια που συγχωνεύονται, μπορούν να έρχονται σε οποιοδήποτε από τα επόμενα τρία εργαστήρια επιθυμούν (ώρες 12:00 - 12:45, 13:00 - 13:45, και 14:00 έως 14:45).

Εάν κάποιος φοιτητής ή κάποια φοιτήτρια έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα από την τροποποίηση αυτή παρακαλώ να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μου.

Ζητώ συγγνώμη για όποια τυχόν αναστάτωση επιφέρει η τροποποίηση αυτή.

Ο διδάσκων