Ανακοίνωση Φοιτητικού Συλλόγου

Το ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας καλεί τους φοιτητές του Τμήματος σε ΓΣ την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 στην ΠΑΜ 15.