ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

Το εργαστήριο του μαθήματος Χρηματοοικονομική Οικονομετρία από 29/10/2018 θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα 18:00-20:00 στο εργαστήριο.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Τσαγκανός