Μετάθεση ωρών γραφείου

Oι ώρες γραφείου για την επόμενη Τρίτη 30/10/2-18 (12:00 - 14:00) μετατίθενται για την Τετάρτη 31/10/2018 και ώρες 12:00 - 14:00.

 

Ο διδάσκων,

Ελευθέριος Αγγελόπουλος