Αναβολή μαθήματος επιλογής Διοικητική Λογιστική

Το μάθημα της Διοικητική Λογιστικής την ερχόμενη Δευτέρα 29/10/2018 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω απουσίας του διδάσκοντος στο εξωτερικό (υπήρξε και σχετική ενημέρωση των φοιτητών στη διάλεξη της προηγούμενης εβδομάδας 22/10/2018). Η αναπλήρωση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.