Ανακοίνωση αναβολής μαθημάτων και ωρών εργασίας

Αναβάλλονται όλα τα μαθήματα και οι ώρες γραφείου του κ. Δημήτρη Κούτουλα για τις 25 και 26 Οκτωβρίου. Οι ημερομηνίες αναπλήρωσης θα γνωστοποιηθούν σε επόμενη ανακοίνωση.