Ανακοίνωση αναβολής μαθημάτων

Τα μαθήματα της κας Γεωργή "Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς" και "Βιομηχανικό Μάρκετινγκ" που είναι προγραμματισμένα για τις 4 και 5 Οκτωβρίου, αναβάλλονται.