Διοργάνωση Θερινού Σχολείου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων