Ώρες γραφείου κ.Γιαννίκου (αφορά την εξεταστική περίοδο)