Ώρες γραφείου κ. Γεωργοπουλου

Οι ώρες γραφείου του κ. Γεωργοπουλου αναβάλλονται αυτήν την εβδομάδα λόγω ακαδημαϊκών υποχρεώσεων του στο εξωτερικό.