Παράταση για την διαδικασία ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίων - Υπενθύμιση

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διαδικασία ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών του τμήματος στο Εαρινό Εξάμηνο θα παραταθεί έως και Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018. Σας απευθύνουμε θερμή παράκληση να συμμετάσχετε όλοι και όλες καθώς ο αριθμός των μέχρι τώρα συμπληρωμένων ερωτηματολογίων είναι ιδιαίτερα χαμηλός ενώ οι απαντήσεις σας είναι πολύτιμες για την βελτίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών του τμήματός μας. Σας βεβαιώνουμε ότι οι απαντήσεις σας θα ληφθούν σοβαρά υπόψιν για τη βελτίωση των διαδικασιών αυτών και γι' αυτό σας παρακαλούμε να συμμετάσχετε έγκαιρα στην διαδικασία αξιολόγησης. Εδώ
(https://ps.modip.upatras.gr/images/instructions/index.html) θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία συμμετοχής. Πατήστε εδώ
(https://ps.modip.upatras.gr/index.php/onlineEvalCourses/) για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Τα ερωτηματολόγια είναι δυνατόν να συμπληρώνονται και μέσω κινητού τηλεφώνου. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.


Γιάννης Σταματίου,
για την ΟΜΕΑ του τμήματος.