Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κ. Πούλιου Ευάγγελου