Τροποποίηση ωρών γραφείου κ.Σταματίου

Οι ώρες γραφείου του κ. Σταματίου για τον Ιούνιο 2018 τροποποιούνται ως εξής:

Τετάρτη 11:30 - 13:30
Πέμπτη 9:30 - 10:30