Ανακοίνωση αναβολής μαθημάτων και ωρών γραφείου

Για σήμερα Τετάρτη 18/4, οι ώρες γραφείου της Δρς Καραγιάννη Δέσποινα καθώς και το μεταπτυχιακό μάθημα “Μέθοδοι Έρευνας” αναβάλλονται λόγω ασθενείας, και θα αναπληρωθούν μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.