ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Οι ώρες γραφείου του κ. Γιάννη Σταματίου την Τρίτη 20/3/2018 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω απουσίας του σε συνέδριο.