ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ERASMUS+

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 14.03.2018 και ώρα 10πμ στο γραφείο του κου Σταματίου, θα διεξαχθούν οι συνεντεύξεις για όσους έχουν κάνει αίτηση για το πρόγραμμα Erasmus + για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Επισημαίνουμε ότι η παρουσία σας στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική για την έγκυρη συμμετοχή σας.

Οι συντονιστές του Erasmus +

Μυλώνη Βαρβάρα

Παπαδημητρίου Δήμητρα

Πέππας Παύλος

Σταματίου Γιάννης