ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Από 5-9 Μαρτίου επειδή ο κ.Γεωργόπουλος θα απουσιάζει στο εξωτερικό λόγω διδασκαλίας στο πλαίσιο του erasmus δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματά του.