• Αρχική
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
  • Γνωστοποίηση απόφασης Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής της ΣΟΔΕ για ανακήρυξη υποψηφίων και επιμερισμού της εκλογικής διαδικασίας, για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής.

Γνωστοποίηση απόφασης Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής της ΣΟΔΕ για ανακήρυξη υποψηφίων και επιμερισμού της εκλογικής διαδικασίας, για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής.