Ανακοίνωση διάλεξης Καθηγητή Ram Vemuri

Προς τους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές και τα μέλη του Τμήματός μας

Διάλεξη Καθηγητή κου Vemuri Ram, Professor of Economics in Business School of University of Darwin, Australia:

Ο Καθηγητής Vemuri Ram, θα δώσει διάλεξη με τίτλο "Cradle to cradle transformations in economic systems" The presentation will examine the importance of developing an effective decision-making framework in managing contemporary economies.

Αίθουσα ΠΑΜ 5, Τετάρτη 22/11, 16.00-18.00