Αναβολή διαλέξεων κας Καραγιάννη για σήμερα 14/11

Οι σημερινές διαλέξεις 14/11 της κας Καραγιάννη για τα μαθήματα Βιομηχανικό Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς αναβάλλονται λόγω ασθενείας και θα γίνει αναπλήρωση κατόπιν συνεννόησης μαζί σας.