Ανακοίνωση για τις ώρες γραφείου του κύριου Γιαννίκου